Το ξενοδοχείο Υψίβατον βρίσκεται στη Μούχα της Λίμνης Πλαστήρα.

[Πρόσβαση από Αθήνα][Πρόσβαση από Θεσσαλονίκη]

Comments are closed.